HŘIŠTĚ

Od 1.1.2018 spravuje hřiště u ZŠ Smidary obec Smidary jako vlastník, kterému bylo hřiště předáno do užívání.

Pro více informací kontaktujte obec Smidary – viz www.smidary.cz