2008 – Oprava kúru v kostelíku sv. Jiří v Loučné Hoře

Okrašlovací spolek si po absolutoriu adventních koncertů v roce 2007 vytkl velký cíl, kterým byla oprava hudební kruchty v kostele v Loučné Hoře. Po dlouhou dobu neopravovaná část sloupků a opěradel, na kterou se během generální opravy kostela před zhruba 7 lety nedostalo, musela být během koncertů v prosinci roku 2007 sejmuta, aby neohrožovala návštěvníky.

Okrašlovací spolek proto podal v tomto roce žádost o podporu realizace akce do pražské Nadace Vodafone. Projekt se hodnotící komisi velmi líbil, a tak byl podpořen částkou 50 000 Kč. V první fázi projektu byly v tomto kostele provedeny truhlářské rekonstrukční práce na hudební kruchtě, která byla zdevastovaná. Rekonstrukce probíhala v říjnu až listopadu 2008. Následně ve druhé fázi (listopad – prosinec 2008) byl uspořádán cyklus čtyř adventních koncertů pro místní obyvatele.

Celkem se na loňských adventech podařilo vybrat na opravu přes 20 000 Kč. K této částce se ještě podařilo na vstupném z dobročinného koncertu Boni Pueri, který organizovala ZŠ Smidary a Mgr. Hana Musílková, vybrat na bezmála 8 000 Kč určených rovněž na opravy. Díky rekonstrukci hudební kruchty se podařilo jednak zpřístupnit kompletně celý kostelík, a rovněž se podařilo zvýšit počet míst o 20, které byly příchozím k dispozici. Opraveno bylo celkem 24 sloupků kuželovitého zábradlí, překlenutí příčných trámů podlahou a dva sloupy klasicistní profilace.

Opravou se tak otevřely „dveře“ kostelíku pro veřejnost a bylo možné tak upozornit na stávající neuspokojivý stav vybavení (varhany a nátěry), stejně jako na unikátnost kostelíka a možnosti jeho kulturního využití.

Co se týče druhé fáze – uspořádání cyklu adventních koncertů, naší organizaci se podařilo uspořádat akci, která byla velmi dlouho zapomenuta naší lokalitě. Projektem se tak podařilo obnovit tradici, kterou bychom rádi udržovali i v následujících obdobích. Zpřístupněním kostelíka tak Smidarsko získalo nové funkční prostředí v atraktivní lokalitě a velkého historického významu.

Vyúčtování (dokument PDF)