2008 – Oprava varhan na Loučné Hoře

V roce 2008 jsme se jako spolek podíleli na významné akci v kostelíku na Loučné Hoře, jakou je oprava unikátních historických varhan z 19.století od Amanda Hanische. První část opravy mohla být provedena v minulém roce ve výši 150 000 Kč, celá oprava bude rozvržena do několika dalších let. Obec Smidary letos přispěla 50 000 Kč, podpora Královehradeckého kraje (100 000 Kč z grantu).

Důležitou roli v této činnosti sehráli členové Okrašlovacího spolku po stránce iniciační. Díky jejich činnosti se podařilo zařadit varhany do povědomí veřejnosti a vytvořit ve spolupráci s obcí nadějný harmonogram oprav na tomto díle. Jmenovitě patří díky Vilému a Richardovi Zábranským, oběma Janům Rejthárkům a Ondřeji Havlíčkovi.