2012 – Adventní koncerty

Okrašlovací spolek Smidarska i letos pozval zájemce o vánoční zpěvy a písně na již tradiční adventní koncerty. Koncerty se konaly každou adventní sobotu od 17:00 za neopakovatelného spojení vánoční hudby v tradičním i netradičním pojetí s jedinečnou adventní atmosférou unikátních prostor dřevěného kostelíka. Obsazení bylo opět „hvězdné“.

1. adventní koncert – Ondřej Mucha

Ondřej Mucha studoval hru na varhany na Konzervatoři Evangelické Akademie v Kroměříži a na Univerzitě Hradec Králové. V současné době je posluchačem Vysoké školy múzických umení v Bratislavě u prof. Jána Vladimíra Michalka, ArtD..

Na svém kontě má již více než 140 tuzemských i zahraničních koncertů. Na poli chrámové hudby působí v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově a v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové.

Věnuje se též pedagogické činnosti. Vyučuje hru na varhany na Základní umělecké škole a na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové a přednáší liturgickou hudbu, hru na varhany a varhanní improvizaci na kurzu pro chrámové varhaníky při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově.

Úspěšně se účastnil několika mezinárodních soutěží a interpretačních kurzů. V roce 2012 mu byla v rámci varhanní soutěže ORGANUM REGIUM udělena cena za vynikající pedagogické vedení v oblasti varhanní pedagogiky.

2. adventní koncert – Antonín Pevala a Petr Čelakovský

Antonín Pevala a Petr Čelakovský jsou mladí talentovaní hudebníci z Hradce Králové.

Petr Čelakovský hraje na housle od svých šesti let pod vedením Jindřišky Steinerové v královéhradecké ZUŠ Habrmanova. I přes svůj mladý věk dosáhl mnoha úspěchů. Je koncertním mistrem souboru Juventus gradecensis a primáriem Pilařova kvarteta.

Antonín Pevala se hře na kytaru věnuje též od svých šesti let. Stejně jako u Petra Čelakovského vedli jeho první hudební krůčky pedagogové ZUŠ Habrmanova, v současnosti studuje hru na kytaru u Petra Saidla na Konzervatoři Pardubice. Je členem několika hudebních formací. Své nadání úspěšně uplatnil i v televizní soutěži Československo má talent, kde postoupil až do finálových kol.

Ač jsou dlouholetými přáteli, vystupovat spolu začali teprve před rokem. Jejich repertoár je velmi různorodý. Obsahuje jak díla starých mistrů, tak jimi zaranžované melodie dnešních dnů.

3. adventní koncert – Kantorský dixieland

Kantorský dixieland vznikl v březnu 2006 na popud Oty Klímy, který byl v té době hudebním pedagogem v Základní umělecké škole Choceň. První vystoupení se uskutečnilo v dubnu na koncertu učitelů ZUŠ. Členy dixielandu jsou převážně stávající či bývalí učitelé, proto si ihned od začátku začali říkat Kantorský dixieland.

Kapela je členem občanského sdružení Klub přátel umění v Chocni, kam patří taneční a hudební soubory v tomto městě působící.

Vystupují zejména ve svém mateřském městě a jeho okolí (Muzikantský ples, Festival jazzových orchestrů, Den hudby, Pivní slavnosti v Pelinách), ale ve spolupráci s ostatními hudebními tělesy působícími ve sdružení vyjíždí na koncerty po celých východních Čechách.

Jejich program je založen na známých světových melodiích dixielandového ražení.

4. adventní koncert – Novobydžovský chrámový sbor a komorní orchestr

Novobydžovský chrámový sbor existuje v proměnlivém složení a pod různým vedením již velkou řádkou let. V současné sestavě, kterou tvoří asi dvacet zpěváků, účinkuje zhruba deset let. Funkci varhaníka zastává Ondřej Vávra, který je i dvorním skladatelem tohoto hudebního tělesa. Sbor vede zpívající dirigent Ing. Jiří Vacek.

Soubor má v repertoáru mše české i latinské. Vystupuje především o hlavních církevních svátcích v kostele sv. Vavřince v Novém Bydžově, v období vánočních svátků i v širokém okolí.

Všichni členové sboru jsou amatéři a hudba je pro ně způsobem, jak zpříjemnit sobě i ostatním nejkrásnější svátky roku.

Novobydžovský chrámový sbor je již neodmyslitelně spojen s adventními koncerty v Loučné Hoře a nemůže tedy chybět ani letos. V doprovodu komorního orchestru, který řídí Josef Kněžek a který je složen převážně ze studentů Konzervatoře Pardubice a Univerzity Hradec Králové, zazní asi nejvánočnější ze všech vánočních skladeb, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.

Počty návštěvníků adventních koncertů:
1. advent – 38 osob,
2. advent – 97 osob,
3. advent – 50 osob,
4. advent – 200 osob

Vyúčtování akce (Dokument PDF)