2007 – Výstava „Místo, kde žiji“

Souběžně se smidarskou poutí byla druhý víkend v květnu (12. – 13. května) na radnici obecního úřadu realizována soutěžní výstava fotografických a výtvarných prací, které nesly podtitul „místo, kde žiji“. Vedle toho byla připravena i nesoutěžní expozice historických fotografií, dokumentů a kronik, která přiblížila proměnu Smidar v průběhu 20. století. Na jednotlivých panelech byla představeny jednotlivé aspekty života obyvatel obce – kultura a společenský život, ekonomické aktivity obyvatel, sportovní kluby, výstavba nových budov a zánik těch starých tak, jak je zachytily dobové fotografie. Soutěžní práce výtvarníků a fotografů několika věkových kategorií byly následně hodnoceny odbornou porotou pod vedením paní Mgr. Radky Krahulcové – Vaníčkové.

Souběžně s tím se výstava snažila prostřednictvím fotografií upozornit i na stávající tristní stav budovy kostela sv. Stanislava. První den výstavy se stal zároveň i prvním dnem veřejné sbírky na místní kostel pod patronací našeho spolku. Za pouťový víkend se podařilo vybrat celkem 5.931 Kč.