2013 – Vymazávky kostela sv. Jiří v Loučné Hoře a instalace osvětlení

V souvislosti s pořádáním adventních koncertů v dřevěném kostele sv. Jiří na Loučné Hoře jsme se zavázali loňském roce investovat výtěžek zpět budovy kulturní památky. V minulých letech byly již opraveny kúr kostela a varhany, a nyní jsme naplánovali obnovení vymazávek mezi trámy a instalaci důstojného vnitřního osvětlení. Místy velké mezery mezi trámy umožňovaly totiž vletu ptákům, kteří následně znečišťovaly interiér kostela. Stejně tak i klima v kostele se měnilo často náhle v důsledku často rychlých změn počasí, což nesvědčilo varhanám. Osvětlení v kostele nebylo doposud instalováno a do té doby užívané provizorní řešení prostřednictvím přenosných halogenů bylo nevhodné.

Po konzultaci a povolení pracovníků Národního památkového ústavu jsme kontaktovali pana Michala Navrátila, který se specializuje na míchání přírodních omítek, který nám namíchal speciální hlinitou-jílovou směs se slaměnou řezankou.

Následně na 28. září byla vyhlášena akce: Kdo maže, ten okrašluje!, které se zúčastnilo na patnáct dobrovolníků z řad našeho spolku a přátel. Poté v průběhu října a listopadu bylo instalováno vnitřní osvětlení, které bylo realizováno díky dobrovolnické práci Slávka Štěrby, který provedl instalaci rozvodů a světel, a Jana Karáska ze Staré Skřěněře, který vyrobil dřevěné ozdobné kryty světel. Další ročník adventních koncertů tak mohl proběhnout ve vskutku krásném a důstojném prostředí.


Vyúčtování – Osvětlení (Dokument PDF)

Vyúčtování – Vymazávky (Dokument PDF)