2013 – Záchrana drobné památky – sochy sv. Václava na Medřiči

V rámci projektu byla provedena první fáze záchrany pozdně barokní sochy sv. Václava, kterou dal postavit medřičský mlynář Václav Kumpert v roce 1770. Její stav, tak jak vyhodnoceno v průběhu roku 2012, byl havarijní. Socha byla velmi poškozena a odborným průzkumem bylo zjištěno zásadní narušení povrchu a rozklad a nestabilita jejích základů. Podmáčený terén situaci stále více zhoršoval a hrozilo tak její zřícení. Z těchto důvodů jsme požádali o udělení finanční podpory Nadaci VIA z fondu T-Mobile pro regiony, která projekt podpořila částkou 85.000,- Kč.

Socha byla na jaře roku 2013 demontována a odvezena do restaurátorské dílny paní Čihákové-Myškové v Chlumci nad Cidlinou. Dále jsme rozebrali dlažbu v okolí sochy a tlakovou vodou ji omyli. Souběžně jsme zažádali o závazné stanovisko týkající se stromů v blízkosti sochy, neboť kořeny zasahovaly pod sokl sochy a zároveň jejich zdravotní stav byl velmi špatný. V průběhu léta byly v součinnosti s pracovníky NPÚ realizovány kontrolní dny, kdy byl kontrolován průběh restaurátorských prací. Vlastní zemní práce pak pokračovaly až po 1. říjnu, kdy bylo možné stromy pokácet. Byl vybagrován prostor pro nový základ, který byl vylit betonem. Na něm bylo vybudováno ztracené bednění a další vrstva betonu, díky které se s ohledem na zvodnělý terén základna sochy zvedla. Následovalo zpětné položení dlažby a v druhé polovině listopadu osazení restaurované sochy. První fáze opravy sochy pak byla zakončena nezbytnými zemními pracemi. Celkové náklady projektu dosáhly 108.000,- Kč. Bez přispění Nadace, obce Smidary, daru od Mgr. Hany Musílkové a odborného vedení Jiřího Janďourka při pracích, které jsme prováděli svépomocí, by nebylo možné cenou památku opravit. Patří jim proto velký dík.

V druhé fázi projektu bude ještě instalován ozdobný kovaný plůtek, který byl zcizen v 90. letech, a dosazeny dvě lípy, což by mělo být realizováno v průběhu roku 2014. Opravu sochy chceme také náležitě prezentovat. Z tohoto důvodu je připravována výstava, která by dokumentovala nejen sochu samotnou, ale zároveň i celý proces dokumentace a oprav. Výstava proběhne o svátku sv. Václava (27. – 28. září 2014).

Vyúčtování (Dokument PDF)