2013 – Společně a lépe

V posledních několika letech naše organizace narostla, jak z hlediska množství provozovaných aktivit a s tím spojeným objemem získaných prostředků, tak i co do počtu členů. Souběžně ale samosprávné mechanismy spolku zůstaly nastaveny na úrovni roku 2007, kdy spolek tvořilo pouze několik členů a kdy objem aktivit byl poměrně malý. Přímá komunikace členů spolku se omezovala pouze na jednotlivé aktuálně běžící projekty a aktivity, které by byly zacíleny dovnitř organizace, nebyly četné. Tohle všechno jsme si uvědomovali, a proto jsme se rozhodli posílit soudržnost naší velmi pestré členské základny, posílit komunikaci a přenastavit organizační strukturu. Využili jsme proto možnost požádat o podporu Nadaci VIA a čerpat prostředky z Fondu T-Mobile pro regiony na podporu organizačního rozvoje neziskových organizací a získali 10.000,- Kč.

V rámci projektu proběhly následující akce – společný výlet členů spolku (18. května) po pozůstatcích bývalé železniční tratě spojující Smidary a Vysoké Veselí. Dále společný pěší pochod kolem Smidar (1. září), který byl zároveň koncipován jako rozloučení s prázdninami. Cílem pochodu bylo jezírko v lese za Chotělicemi. Následně na konci září proběhla první setkání nad organizačními změnami uvnitř spolku – akce navazovala na opravy (vymazávky) v kostele sv. Jiří na Loučné Hoře. A konečně závěrečné setkání proběhlo v polovině října a bylo koncipováno jako schůze spolku. Schůze proběhla za účasti facilitátora Mgr. Martina Pistulky, který pomohl rozproudit diskusi nad problémem a dále nás dovedl k tomu, co konkrétně v rámci vlastní organizace chceme změnit tak, aby spolek nebyl jen účelovou organizací, ale zejména fungujícím organismem, který je stabilním prvkem komunity obyvatel obce Smidary a který se může nadále rozvíjet a růst.

Na základě jeho doporučení týkajících se organizačních změn chceme ustanovit tři výbory zaměřené na obnovu kulturních památek, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a úpravu veřejných prostranství. Zároveň bude vytvořena sekce projektové přípravy, která má za úkol zajišťovat logistické a administrativní záležitosti připravovaných a realizovaných projektů. Vše bude detailně dohodnuto na členské schůzi v roce 2014.

Vyúčtování (Dokument PDF)