2008 – Sázení stromu Republiky

Na počest 90. výročí osvobození republiky Okrašlovací spolek Smidarska za podpory Obce Smidary vysadil strom Republiky. Tento skutek byl doprovázen průvodem od obecního úřadu k pomníku legionářů, který se nachází u kostela sv. Stanislava, kam byl následně položen
věnec. Pro strom Republiky bylo nalezeno místo vedle již stojící lípy Svobody. Každý z občanů jako symbol uznání památky přihodil půdu ke kořenům lípy. Nyní se lípa pěkně uchytila a doufáme, že jako symbol osvobození republiky nadále poroste a přežije nás o
několik set let.

Vyúčtování(dokument PDF)