2010 – Obnova zvoničky v Červeněvsi

Projekt Záchrana a obnova zvoničky v Červeňevsi byl předkládán se záměrem rekonstrukce stávající drobné kulturní památky, protože její stav byl vyhodnocen jako havarijní, přičemž hrozilo její bezprostřední zřícení. Po udělení nadačního příspěvku ze strany Nadace VIA z prostředků Fondu T-Mobile pro regiony bylo nejdříve nutné zajistit dofinancování projektu, také vzhledem k tomu, že požadované prostředky byly částečně kráceny. Stejně tak i náš záměr provést rekonstrukci co nejšetrněji a tak, aby nová stavba odpovídala věrně své předloze včetně zachování některých dřevěných prvků, které se původně zdály být v pořádku.

Vlastní práce započaly na sklonku léta loňského roku. Zvonička byla částečně demontována a stržena za pomocí mechanizace a pracovníků AGRO Slatiny. Následoval její odvoz k tesaři panu Karáskovi, který má s rekonstrukcemi zvoniček již zkušenosti a který chtěl dodat i měděnou stříšku a chybějící vyřezávané vahadlo zvonu. Vzhledem k jeho pracovnímu vytížení, rekonstrukci se zavázal provést během zimy, jsme následně žádali o změnu harmonogramu projektu. Následovalo vytržení stávajícího ukotvení – traverzy a základů – a bylo členy spolku a některými místními obyvateli vybetonováno nové 1,3 m hluboké z důvodu značné hmotnosti nové zvoničky (odhad tesaře se pohyboval nad 0,5 tuny).

Zvonička byla hotová na konci dubna roku 2010. Ihned poté byl dojednán jeřáb a o víkendu týden před poutí ve Smidarech byla zvonička vztyčena a několikrát natřena penetračním nátěrem a svrchní lazurou. Týden nato bylo uspořádáno posvěcení a první slavnostní zvonění, jehož součástí bylo odhalení mosazné pamětní destičky. Posvěcení provedl novobydžovský děkan pan Mgr. Ing. Ľubor Schlossár a na slavnostním odhalení se podílel předseda našeho spolku MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. a starostka Smidar Dana Drašítková. Akce se zúčastnilo na 35 místních obyvatel. Vlastní rekonstrukce včetně propagace sponzorů byla také propagována ve Smidarských Ozvěnách, čtvrtletním zpravodaji obce, pod kterou Červeněves správně spadá. Věříme, že zvonička nejen zkrášlí životní prostředí v obci, ale že zároveň poslouží lidem.

Vyúčtování (dokument PDF)