2010 – Obnova zvoničky v Křičově

Záměrem projektu Zelený koutek v Křičově bylo upravit část prostoru návsi, přičemž těžištěm byla rekonstrukce zvoničky, která byla ve stavu před zřícením. Vedle ní bylo dalším cílem revitalizace dlouhodobě neudržovaná a značně poškozená zeleně – tují – a výsadbou dalších stromů. Po slavnostním převzetí dárkového šeku od Nadace VIA z prostředků Fondu T-Mobile pro regiony bylo započato pracemi. Zvonička byla demontována a odvezena k tesaři panu Karáskovi. V případě její obnovy jsme zamýšleli co nejvíce zachovat její podobu včetně zdobných vyřezávaných prvků a stupňovité stříšky. Náš záměr vedl následně k revizi rozpočtu, který bylo třeba ve spolupráci s Obcí Smidary navýšit. Stejně tak z důvodu pracovního vytížení tesaře jsme v září loňského roku zažádali o změnu harmonogramu celého projektu.

Souběžně s tesařskými pracemi jsme v zimním období vyřezali tuje v okolí místa zvoničky a barokního křížku, neboť jednak dřívější neodborným seříznutím vrcholků byly uvnitř koruny stromy prakticky mrtvé, takže pouhé zastřihnutí koruny by problém nevyřešilo, spíše zhoršilo. Zeleň také udržovala příliš vysokou vlhkost, což pomníku ani vlastní zvoničce neprospívalo. Upravili jsme také okolí zarovnáním povrchu dovezenou půdou. Vlastní základy zvoničky byly v pořádku, pouze na povrchu byly rozpraskané. Pomocí pneumatického kladiva jsme svrchní vrstvu 30 cm odstranili a vylili nový železobetonový límec. Vše bylo připraveno na její vztyčení. V květnu tohoto roku, byla zvonička od tesaře hotova. Následně došlo k jejímu vztyčení a montáži zvonu, podle datace na vahadle pocházejícího minimálně z roku 1920. Okolí bylo srovnáno navezenou půdou a zaseta tráva. Po domluvě s obcí bude také vysázena drobná vhodná zeleň. Na 19. června je také plánován křest a první slavnostní zvonění za účasti novobydžovského děkana Mgr. Ing. Ľubora Schlossára a obyvatel obce Křičov.

Jmenovitě si zaslouží velké uznání a díky pan Jaroslav Mareš ze Smidar, Václav Marek z Červeněvsi, Jiří Šulc a rodina Hnátových z Křičova, pracovníci AGRO Slatiny a konečně také členové Klubu sportovních rybářů, kteří nám zapůjčili elektrocentrálu.

Vyúčtování (dokument PDF)