2011 – Oprava varhan na Loučné Hoře

Loučnohorské varhany postavil v roce 1860 významný východočeský varhanář Amand Hanisch z Rychnova nad Kněžnou. Dochované části varhan jsou pozoruhodné tím, že nebyly v minulosti poznamenány dispozičními zásahy a jsou i ve stávající torzální podobě autentickými dokladem varhanářského řemesla z pol. 19. Století. Největší hodnotu mají dochované vzdušnice (podstata varhan), původní soustava klínových měchů a zejména vestavěný hrací stůl – jediný dochovaný od tohoto varhanáře. Nástroj byl kolem roku 1950 téměř zdevastován a píšťalový materiál rozkraden.

Obec Smidary a Okrašlovací spolek Smidarska usilují od roku 2007 o generální opravu tohoto nástroje ve spolupráci s odborným mistrem varhanářem p. Doubkem a prof. Uhlířem z Hradce Králové.

Rok 2011 je posledním rokem oprav, kdy zbývá zhotovení posledních 100 ks píšťal, vybavení bočnicemi varhanní skříně a nakonec celková kompletace varhanního nástroje. Předpokládané výdaje v tomto roce činí 200 000 Kč, z čehož se obci Smidary podařilo získat podporu od Královehradeckého kraje ve výši 120 000 Kč, a to z programu Obnova historických varhan 2011.

Při této příležitosti si Vás rovněž dovolujeme pozvat na plánované slavnostní odhalení varhanního nástroje před veřejností, které se uskuteční dne 21.4.2012 v kostele na Loučné Hoře. Při příležitosti nadcházejícího svátku Svatého Jiří, patrona kostelíku v Loučné Hoře, bude uspořádán varhanní koncert na nově opravené loučnohorské varhany. Všichni občané jsou srdečně zváni.