2011 – Stromy v ulici Komenského

Pokud jste procházeli nebo projížděli 9. Dubna Komenského ulicí ve Smidarech vedoucí od čerpací stanice směrem na Nový Bydžov, nemohli jste si nevšimnout mumraje, který zachvátil travnaté pásy lemující z obou stran silnici. Jednalo se totiž o vlastní realizaci dalšího projektu Okrašlovacího spolku, tentokráte výsadby hlohové aleje. To však bylo jen vyvrcholení celého projektu.

Vlastní nápad vysadit hlohovou alej a zkvalitnit tak životní prostředí v naší obci vznikl ale již na podzim loňského roku, kdy byla vypracována žádost o finanční prostředky k nadaci VIA a jí zpravovaném fondu T-Mobile. Byla také vyjednána podpora obce, bez které se při naší činnosti nemůžeme obejít. Členové spolku také následně obešli i sousedy ve zmíněné ulici s cílem zjistit jejich názor. Na okraj musím konstatovat, že pro přílišnou vstřícnost některých sousedů a následnou společenskou únavu dotazovatelů, bylo možné šetření dokončit až na druhý pokus. Naprostá většina sousedů následně s výsadbou souhlasila. Přípravné práce v terénu začaly již v březnu za skutečně psího počasí. Bylo nutné vyměřit linie budoucích stromů a označit kolíky místa pro téměř šedesát stromů. Měli jsme štěstí, že se rozměření ujal odborník na slovo vzatý stavbař Ing. Pavel Pokrupa, který pomocí totální stanice a nás tělesně „zdatných“, kteří obětavě běhali s geodetickými tyčemi, vyměřil budoucí umístění stromů na centimetr přesně. Vše bylo připraveno, tedy kromě hlohů, které byly přivezeny ze zahradnictví v Jičíně až den před samotným sázením. Také musím zmínit, proč vlastně hlohy. Jednou z podmínek získání dotace bylo užití tradičních dřevin, které byly dříve hojně zastoupeny v četných alejích. A jednou z nich je právě hloh.

Velmi jsme také stáli o to, aby se projektu účastnili i místní sousedé z ulice, již jen kvůli jejich většímu zapojení do veřejného života v obci, protože to, jak bude vypadat naše obec, záleží především na nás všech. Koho se nám nepovedlo zastihnout doma, tomu jsme dali do schránky lísteček s pozvánkou, a tiše jsme doufali, že alespoň jeden či dva přijdou. V sobotu 8. dubna ráno jsme celou akci zahájili pod taktovkou našeho předsedy Dr. Ambrože Homoly. Během chvíle se k nám připojili i lidé právě z Komenského ulice, což bylo skutečně potěšující. Bylo jich víc než patnáct! Kdo mohl, kopal jámy, zatloukal kůly, sázel stromy, zaléval a dělal celou řadu dalších věcí. Sousedé byli naprosto skvělí a nejen proto, že s sebou přinesli i něco na zahřátí. Zaslouží si proto velký dík, všichni (nebudu je radši vyjmenovávat, protože chvílemi tam byl takový mumraj, že bych určitě na někoho zapomněl a to rozhodně nechci). Prostě a jednoduše, odpoledne ve tři hodiny byla práce hotová, což jsme ani při nejoptimističtějším scénáři neplánovali. Obrovský dík si zaslouží i naši hasiči, kteří následně v neděli všechny stromy znovu zalili.

Vilém Zábranský

Vyúčtování (dokument PDF)