2011 – Výstava „Smidary očima umělců

Čtvrtý ročník pouťové výstavy s podtitulem „Smidary očima umělců“ se konal již tradičně na svátek svatého Stanislava počátkem května 2011. Našim cílem bylo prostřednictvím této výstavy zprostředkovat pohled na Smidarsko prostřednictvím skutečným umělců – malířů, fotografů či grafiků. Tyto materiály jsme měli bud’ zapůjčeny či byly věnovány spolku od umělců jako dar, kterým za to patří náš velký dík.

Výstava byla zahájena v sobotu ráno vernisáží. V rámci prohlídky se mohli návštěvníci kochat fotografiemi či grafickou tvorbou známých míst. Vystavovaná díla byla rovněž určena na prodej, proto si zájemci z řad návštěvníků mohli některá dílka zakoupit. V zasedací síni jsme kromě této hlavní části výstavy připravili videoprojekci se snímky z akcí pořádaných Okrašlovacím spolkem Smidarska.

Stejně jako ostatní ročníky se i tento setkal s velkým zájmem veřejnosti, o čemž pochvalné ohlasy v návštěvní knize.

2011 – Výstava „Smidary očima umělcůDěkujeme všem, kteří se přišli podívat, a těšíme se na další ročník.