2012 – Slavnostní požehnání opravené sochy Sv. Jana Nepomuckého

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s. realizoval s pomocí hradčanských dobrovolníků v roce 2012 projekt „Obnova zašlé slávy patrona Jana Nepomuckého ve Smidarech“ za přispění grantu z fondu ČSOB prostřednictvím Nadace VIA, obce Smidary a Ing. Františka Stádníka.

Pozdně barokní socha s klasicistními prvky z roku 1771 byla velmi poškozena a odborným průzkumem bylo zjištěno zásadní narušení a rozklad sochy vlivem atmosférických a povětrnostních podmínek, konkrétně hluboká fáze zvětralosti povrchu celé památky. Postava světce byla fyzicky narušena odlomením některých prvků. Část kříže byla ulomena a zcela chyběla. Větší části sochy hrozily dalšími odlomeními.

Restaurátorskými pracemi na soklu sochy jsme pověřili firmu Kámen engineering s.r.o. z Hradce Králové, která je vedena panem Ing. Karlem Duškem ze Smidar. Nejdříve tato firma během srpna sochu odvezla do restaurátorské dílny, kde se úkolu zhostila akademická sochařka Dagmar Štěpánková z Hořické kamenické školy. Sochu jsme v průběhu prací byli navštívit a s radostí sledovali, jak se socha okrašluje. Koncem září jsme se zhostili brigádnických prací pod metodickým vedením pana Janďourka. Práce spočívala v odkrytí starých základů a následném vybetonování nových. Poté přišel čas na přivezení zrestaurované sochy a její usazení.

Slavnostní požehnání nově renovované sochy sv. Jana Nepomuckého se uskutečnilo v sobotu dne 24.11.2012. Nejprve všechny přítomné přivítal pan Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., který krátce pohovořil o průběhu renovace a slovo dostala i akademická sochařka Dagmar Štěpánková z nedalekých Hořic. Poté slavnostně požehnal soše Sv. Jana Nepomuckého děkan novobydžovské farnosti Mgr. Ing. L. Schlossár. Celé akce se zúčastnilo přes 50 lidí.

Vyúčtování akce (Dokument PDF)