2013 – Adventní koncerty

Okrašlovací spolek Smidarska i letos pozval zájemce o vánoční zpěvy a písně na již tradiční adventní koncerty. Koncerty se konaly každou adventní sobotu od 17:00 za neopakovatelného spojení vánoční hudby v tradičním i netradičním pojetí s jedinečnou adventní atmosférou unikátních prostor dřevěného kostelíka. Obsazení bylo opět „hvězdné“.

1. adventní koncert – Daniel Knut Pernet a hosté

Daniel Knut Pernet začal studovat hru na klavír pod vedením Mgr. Evy Staňkové v ZUŠ Nový Bydžov. K varhanám ho přivedl Ondřej Vávra a od roku 2008 se začal studovat hru na varhany v ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové u Ondřeje Muchy a pokračuje na Akademii múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy. Koncertoval v České republice, na Slovensku a v Německu. V loňském roce zvítězil ve varhanní soutěži Organum regium. Od roku 2009 hraje též na fagot.

MgA. Jan Molinger studoval hru na hoboj na konzervatoři v Brně u prof. Vítězslava Winklera, pod jehož vedením pokračoval ve studiu na JAMU v Brně. Jako hobojista působil ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně, Státním komorním orchestru v Žilině, Filharmonii v Hradci Králové a Východočeském dechovém kvintetu. Souběžně s touto profesí vyučoval na základních uměleckých školách v Pardubicích, Hradci Králové a Chlumci nad Cidlinou a na konzervatoři v Pardubicích. Vystupoval v SRN, Švýcarsku a USA.

Eliška Kohoutová v pěti letech začala navštěvovat ZUŠ v Novém Bydžově, kde se pod vedením Mgr. Evy Staňkové Mgr. Martiny Vejrové zpěvu, hře na klavír a hře na flétnu. Je činná i výtvarně.

2. adventní koncert – Cantus Jaroměř

Pěvecké komorní sdružení Cantus Jaroměř bylo založeno v roce 1988. Na počátku stálo obyčejné lidové koledování ve vánočním či velikonočním čase, po příbytcích přátel a jiných blízkých rodin. Svou roli sehrála i touha pokusit se vlastním přičiněním o něco krásného, ať už to bylo svébytné uchopení a oživení písní Adama Michny z Otradovic podle původního zápisu nebo zpracování známých Dvořákových písní z cyklu V přírodě novým a co nejkvalitnějším způsobem.

V prvním roce si soubor říkal, bez ohledu na počet členů, „Kvarteto“, o rok později přinesl společenský vývoj nepříliš originální název „Pěvecké fórum“, až se nakonec uchytil Cantus Jaroměř.

V současné době tvoří sbor 15 členů, kteří mají v repertoáru na 150 písní od děl starých mistrů, přes spirituály až po hudbu 20. století. Zpívajícím sbormistrem je Pavel Smékal.

3. adventní koncert – Lukáš Cach a Aneta Kubečková

Lukáš Cach je posluchačem 6. ročníku Konzervatoře Pardubice, kde studuje hru na violu u MgA. a dirigování u MgA. Tomáše Žídka. Věnuje se i kompozici a aranžování skladeb. Je držitelem ocenění „Nejlepšího studenta“ Pardubického kraje za školní rok 2010/2011.

Působí v řadě komorních i symfonických orchestrů. Od roku 2010 diriguje Královéhradecký Komorní Orchestr se kterým uvádí pravidelné koncerty v Hradci Králové, kde také vyučuje na základní umělecké škole Na Střezině.

Aneta Kubešová, DiS. se od raného dětství věnovala zpěvu a hře na akordeon. Hru na akordeon studovala na Konzervatoři Pardubice u Elišky Andrýsové a Antonína Dvořáka. Během studií se zúčastnila množství českých i mezinárodních soutěží, na kterých dosáhla mnohých úspěchů.

V současnosti studuje hru na akordeon na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě pod vedením doc. Borise Lenka, ArtD. Vyučuje na základní umělecké škole v Náchodě a spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové.

4. adventní koncert – Hradečtí hudci

Soubor Hradečtí hudci je projektem Bc. Lukáše Hrubeše a Bc. Veroniky Kněžkové, DiS., studentů Hudební katedry Univerzity Hradec Králové. Jejich cílem bylo pokusit se o co možná nejautentičtější interpretaci českých a jiných slovanských vánočních písní tak, jak je kdysi zpívaly děti na svátek svatého Štěpána, když chodily od domu k domu po koledě. Uzpůsobily tomu i složení souboru, kde jsou zastoupeny lidové nástroje jako housle, píšťaly a různé bubínky. Členy uskupení jsou převážně studenti Univerzity Hradec Králové.

V rámci koncertu se můžete těšit nejen na známé i méně známé české a slovanské koledy v originálních aranžích, ale také se možná dozvíte něco nového o historii Vánoc a jejich slavení.

Počty návštěvníků adventních koncertů:
1. advent – 90 osob,
2. advent – 54 osob,
3. advent – 50 osob,
4. advent – 115 osob

Vyúčtování (Dokument PDF)