2008 – Kulturní centrum mezi stromy

Cílem projektu „Kulturní centrum mezi stromy“ je vytvoření kulturního informačního centra, vázaného na kulturní stezky po památkách a cyklostezku. V této první fázi však bylo záměrem vytvoření nového zeleného okrasného prostranství s vegetací, a to na místě zvaném „náměstíčko“ ve Smidarech. Tato plocha byla vybrána z důvodu svého potenciálu pro okrášlení obce a možnosti napojení na kulturní stezku, ačkoliv se jednalo do té doby o nevzhlednou nekultivovanou lokalitu bez využívanosti a stromové výsadby.

Podle navrženého plánu bylo záměrem postupovat v souladu se zásadou otevřeného projednávání záměru na veřejnosti. Proto byl již v květnu představen projekt na veřejném zasedání zastupitelstva obce, kde byli účastníci stručně informováni o připravovaném záměru a především pozváni na workshop Okrašlovacího spolku, který se konal dne 29.srpna 2008.

O tento navržený postup plánování projevilo svou účastí zájem na 20 osob, což znamenalo pro organizátory workshopu příjemné překvapení. Předmětem workshopu bylo především vyřešení účelu prostranství a dále pak společná kompozice osázením. V plénu vzniklo několik návrhů, které byly následně předloženy architektovi k vytvoření finálního návrhu.

Z návrhů vytvořených v rámci workshopu a následně zpracovaných architektem vznikly dvě varianty, o kterých se následně hlasovalo na dalším setkání spolku. Po odsouhlasení výsadby proběhla realizace projektu v listopadu za asistence odborné firmy.

Na rozdíl od plánované výsadby, uvedené v žádosti o podporu, dostala přednost dle vyjádření odborníků i veřejnosti především nižší zeleň, která se více hodí na nevelké prostory této lokality. Vyšší stromy tak byly nahrazeny spíše keři a nižší vegetací, která nebude zabraňovat vzhledem k poloze místa ani dopravní přehlednosti. Centrální pozice uprostřed prostranství však zůstala vyhrazena pro vyšší strom – jinan dvoulaločný.

Vyúčtování (dokument PDF)