2008 – Oprava zvoničky a božích muk v Chotělicích

První společnou ukončenou akcí je oprava zvoničky a božích muk v Chotělicích. Chtěli bychom vyjádřit velké DÍKY všem, kdo se zúčastnili dobrovolných prací na zvoničce, především pak zaměstnancům Agro Slatiny (p.Havelka, p.Nosek, p.Řeháček a další), Zdenku Bernému ml., Radku Novákovi, ing. Duškovi z restaurátoské firmy Kámen Engineering a dalším, kteří přiložili ruku k dílu.

Projekt Záchrana a obnova božích muk a zvoničky v Chotělicích byl předkládán se záměrem opravy božích muk a zvoničky v Chotělicích, neboť u obou staveb hrozilo bezprostřední zřícení. Po udělení nadačního příspěvku ze strany Nadace VIA z prostředků Fondu T-Mobile pro regiony došlo k zpoždění započetí prací a tím i k vybočení z plánovaného harmonogramu projektu. Zpoždění mělo několik důvodů, předně byl žádaný příspěvek krácen a spolek musel řešit refinancování projektu, dále pak i klimatické podmínky v průběhu zimy neumožnily včasnou realizaci rekonstrukce, neboť jak oprava zvoničky tak i božích muk si vyžádala práci s betonem. Pomoc s financováním a realizací projektu přislíbila Obec Smidary a stejně tak i firmy Kámenengineering, s.r.o. a Agro Slatiňany, a.s.

Vlastní práce započaly v březnu letošního roku, avšak záhy se vyskytl další problém – stav božích muk se ukázal horší, než se předpokládalo a rozpočet projektu tímto razantně narostl a to i přesto, že se kamenická firma pana Ing. Duška zřekla jakéhokoli zisku. Za krytí zvýšených nákladů se zavázala Obec Smidary. V případě zvoničky byla nejdříve stará konstrukce demontována a kovové součásti očištěny a natřeny antikorozní barvou. Mimo jiné se ukázalo, že konstrukce pochází dle vyraženého data z počátku 20. stol. Následně byl připraven 130 cm hluboký základ se dvěma traverzami tvaru U, vedle toho byl zakoupen dubový hranol a byla zadána výroba nového oplechování provedeného měděným plechem.

Dále bylo nutné, po konzultaci se zvonařstvím Manoušek, restaurovat silně zrezlý litinový zvon. Následně byla zvonička znovu vztyčena. Před polovinou června byly práce dokončeny, přičemž jejich průběh byl reflektován v místním zpravodaji Smidarských Ozvěnách.

Vyúčtování (dokument PDF)