2008 – Výstava „Smidary včera a dnes

Druhý ročník pouťové výstavy s podtitulem „Smidary včera a dnes“ se konal již tradičně první víkend po svátku svatého Stanislava.

Našim cílem bylo porovnat známá zákoutí Smidar a okolí se stavem, ve kterém se nacházely v letech dávno i nedávno minulých a připomenout tak zapomenutou podobu těchto míst současným občanům. Materiály jsme čerpaly hlavně z fotokroniky obce Smidar, ale také od soukromých dárců, kterým za to patří náš velký dík.

Výstava byla zahájena v sobotu ráno vernisáží. Vzhledem k brzkému začátku nebyla sice divácká účast hojná, nicméně pár zvědavců si i sem cestu našlo. Na vernisáži byl také předán šek Farnímu úřadu v Novém Bydžově na částku 16.000 Kč určený jako příspěvek na další etapu oprav kostela sv. Stanislava ve Smidarech. Tato částka byla vybrána během prvního ročníku pouťové výstavy „Místo, kde žiji“.

V rámci prohlídky se mohli návštěvníci kochat starými fotografiemi známých míst. Proto, aby se současný člověk v těchto snímcích vyznal, pokusili jsme se vyfotit každý snímek tak, jak ho zhotovil již umělec před námi. Ačkoli to bylo někdy velice obtížné, s většími či menšími úspěchy se nám toto podařilo a vznikla tak expozice, která se setkala se značným zájmem návštěvníků.

V zasedací síni jsme kromě této hlavní části výstavy připravili videoprojekci se snímky z akcí pořádaných Okrašlovacím spolkem Smidarska.

Stejně jako první ročník se i tento setkal s velkým zájmem veřejnosti, o čemž svědčí nejen dobrovolné příspěvky ve výši 6.403 Kč, ale také pochvalné ohlasy v návštěvní knize.

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a těšíme se na další ročník.