2012 – Turnaj v malé kopané spojený se slavnostním otevřením nového multifunkčního hřiště

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s. realizoval dotační projekt „Víceúčelové hřiště Smidary“ prostřednictvím MAS Společná Cidlina, o.s. ze Strategického plánu Leader „Nejen společná řeka“, Fiche č. 5 – Uchování a obnova venkovského prostředí a služby pro občany.

V prostoru starého travnatého hřiště u ZŠ Smidary bylo vybudováno nové víceúčelové bezúdržbové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 22×44 m a síťové oplocení, na ocelové sloupky + 1 branka – 132 m, výška 3 m.

Předmětem projektu byla vlastní výstavba hřiště a vybavení hřiště.

V rámci realizace projektu proběhlo výběrové řízení, které se týkalo dodavatele stavby a technologických prvků stavby. Zadávací dokumentace, na základě které proběhl výběr dodavatele, byla schválena v únoru 2012 na Radě obce a dále pak na členské schůzi OSS. Jediným kritériem byla nejnižší nabídková cena.

Vítěznou nabídku podala firma Jokas, s.r.o. z Bydžovské Lhotky, a to ve výši 2 107 284 Kč včetně DPH.

Struktura financování:
Okrašlovací spolek – dotace: 1 200 000 Kč
Obec Smidary – vlastní zdroje: 907 284 Kč

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s. má nové hřiště ve výpůjčce od Obce Smidary za účelem provozování sportovních aktivit.

Děkujeme panu Ing. Ondřeji Havlíčkovi za jeho dobrovolné nasazení při realizaci tohoto projektu i přes velkou osobní časovou náročnost, kterou tomuto projektu věnoval.

Po konečné fázi realizace, jsme dne 7.7.2012 uspořádali společně se sdružením Sokol Smidary – Červeněves turnaj v malé kopané s názvem 1. Ročník Memoriálu Josefa Malého o putovní pohár obce Smidary, který byl spojen se slavnostním otevřením nového multifunkčního hřiště. Na turnaj v malé kopané se přihlásilo 11 závodních týmů, boj to byl celodenní a na okolních improvizovaných tribunách se sešlo přes 200 diváků.

Hřiště si můžete rezervovat na našich webových stránkách www.smidarsko.cz.

Vyúčtování akce – Otevření (Dokument PDF)
Vyúčtování akce – Výstavba (Dokument PDF)
Vyúčtování akce – Provoz (Dokument PDF)