2012 – Znovu rozeznění varhan v kostelíku sv. Jiří v Loučné Hoře

Podívejte se na reportáž ČT o naších varhanech (19 minuta pořadu).

Dne 21. dubna 2012 se uskutečnil ve filiálním kostele Sv. Jiří v Loučné Hoře slavnostní koncert k odhalení varhan, navrátivších se po 5 – leté generální opravě.

Unikátní jednomanuálový varhanní nástroj, pocházející z dílny slavného východočeského varhanáře A.Hanische, byl po více než 50 letech opět představen veřejnosti. Dochované části varhan jsou pozoruhodné tím, že nebyly v minulosti poznamenány dispozičními zásahy a jsou i ve stávající torzální podobě autentickými dokladem varhanářského řemesla z pol. 19. Století. Největší hodnotu mají dochované vzdušnice (podstata varhan), původní soustava klínových měchů a zejména vestavěný hrací stůl – jediný dochovaný od tohoto varhanáře. Nástroj byl kolem roku 1950 téměř zdevastován a píšťalový materiál rozkraden.

Obec Smidary a Okrašlovací spolek Smidarska usilovali od roku 2007 o generální opravu tohoto nástroje ve spolupráci s odborným mistrem varhanářem p. Doubkem a prof. Uhlířem z Hradce Králové. A v roce 2012 se konečné dílo představilo veřejnosti v rámci podvečerního programu. Uskutečnilo se nejen požehnání nástroje od místního faráře Mgr. Ing. L. Schlossára, ale též varhanní koncert v podání prof. Václava Uhlíře (varhany) a pana Houdka (trubka). Po ukončení oficiálního programu následovala komentovaná prohlídka od autora generální opravy, varhanáře Pavla Doubka. Ze slavnostního požehnání varhan byla též pořízena reportáž České televize, která byla odvysílána v pořadu Události v regionech.

Vyúčtování akce (Dokument PDF)