2010 – Obnova zvoničky v Červeněvsi

Projekt Záchrana a obnova zvoničky v Červeňevsi byl předkládán se záměrem rekonstrukce stávající drobné kulturní památky, protože její stav byl vyhodnocen jako havarijní, přičemž hrozilo její bezprostřední zřícení. Po udělení nadačního příspěvku ze strany Nadace VIA z prostředků Fondu T-Mobile pro regiony […]

Read more →

2010 – Adventní koncerty

Okrašlovací spolek Smidarska i letos pozval zájemce o vánoční zpěvy a písně na již tradiční adventní koncerty. Koncerty se konaly každou adventní sobotu od 17:00 za neopakovatelného spojení vánoční hudby v tradičním i netradičním pojetí s jedinečnou adventní atmosférou unikátních […]

Read more →

2010 – Obnova zvoničky v Křičově

Záměrem projektu Zelený koutek v Křičově bylo upravit část prostoru návsi, přičemž těžištěm byla rekonstrukce zvoničky, která byla ve stavu před zřícením. Vedle ní bylo dalším cílem revitalizace dlouhodobě neudržovaná a značně poškozená zeleně – tují – a výsadbou dalších […]

Read more →

2010 – Pálení čarodějnic ve Smidarech

Letos náš spolek již potřetí pořádal Rej čarodějnic za pomocí obce. Připravili jsme různé hry pro děti. Během zábavy se vybírala nejhezčí čarodějnice. Paní starostka zapálila oheň s čarodějnicí a dále se pokračovalo v rytmu tance až do dlouhého svatojakubského […]

Read more →

2009 – Adventní koncerty

Okrašlovací spolek Smidarska i letos pozval zájemce o vánoční zpěvy a písně na již tradiční adventní koncerty. Koncerty se konaly každou adventní sobotu od 17:00 za neopakovatelného spojení vánoční hudby v tradičním i netradičním pojetí s jedinečnou adventní atmosférou unikátních […]

Read more →

2008 – Výstava „Smidary včera a dnes

Druhý ročník pouťové výstavy s podtitulem „Smidary včera a dnes“ se konal již tradičně první víkend po svátku svatého Stanislava. Našim cílem bylo porovnat známá zákoutí Smidar a okolí se stavem, ve kterém se nacházely v letech dávno i nedávno […]

Read more →

2008 – Oprava zvoničky a božích muk v Chotělicích

První společnou ukončenou akcí je oprava zvoničky a božích muk v Chotělicích. Chtěli bychom vyjádřit velké DÍKY všem, kdo se zúčastnili dobrovolných prací na zvoničce, především pak zaměstnancům Agro Slatiny (p.Havelka, p.Nosek, p.Řeháček a další), Zdenku Bernému ml., Radku Novákovi, […]

Read more →

2008 – Kulturní centrum mezi stromy

Cílem projektu „Kulturní centrum mezi stromy“ je vytvoření kulturního informačního centra, vázaného na kulturní stezky po památkách a cyklostezku. V této první fázi však bylo záměrem vytvoření nového zeleného okrasného prostranství s vegetací, a to na místě zvaném „náměstíčko“ ve […]

Read more →

2008 – Adventní koncerty

V posledních letech jsme si zvykli spojovat si předvánoční čas s horečným drancováním nákupních středisek, ničením mladých remízků, poletováním s hadrem a kýblem, případně vysavačem, po už tak dosti naklizeném bytě. Nebo se vzpomínkami na loňské vydařené svátky ve smyslu: […]

Read more →